a&s Türkiye

4 kıtada 144 ülkede yayınlanan a&s International’ın Türkiye baskısı olan a&s Türkiye, 2008 Eylül ayından itibaren yılda 6 sayı olarak yayınlanmaktadır. Kapsam olarak  elektronik, güvenlik ve yangın güvenliği ile ilgili tüm ürün ve hizmetleri inceleyen ve sektördeki gelişmelere yer veren derginin amacı:

  • Sektörün gittikçe büyüyen hacmine ivme kazandırmak,
  • Dünyadaki yeni ürünler ve uygulamalar hakkında en hızlı şekilde bilgiye ulaşılmasını sağlamak,
  • Ürünlerin nerelerde, ne şekilde kullanılacağının son kullanıcıya, bayilere anlatmak,
  • Ülkemizdeki örnek projeler ile bir çok yeni uygulamaya destek sağlamaktır.
Tiraj : 6000 adet
Yayın Süresi   Yaygın 2 aylık
İçerik : Güvenlik, Elektronik ve Aktif Yangın Ürünleri
İlk Sayı Eylül – Ekim 2008
Kağıt Parlak Kuşe
Renk : 4 renk
Cilt Şekli : Amerikan

a&s turkiye