ISAF’TA 20. BÜYÜK BULUŞMA İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLANDI

ISAF’TA 20. BÜYÜK BULUŞMA İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLANDI

Yazan: Batuhan KILBAŞ

Marmara Tanıtım Fuarcılık, güvenlik sektörünün Türkiye’de ve bölgedeki en büyük buluşma platformu olan Uluslararası ISAF Fuarlarını 2016 yılında 20. kez gerçekleştiriyor. Uluslararası ISAF Fuarları 2015 yılında güvenlik sektörünün genişlemesi ve artan talep doğrultusunda iş sağlığı ile acil durum başlıkları (SHF) olmaksızın, güvenlik başlığı altında düzenlendi. Sadece güvenlik başlığı altında düzenlenmesine rağmen, büyümesini duraksamadan devam ettiren ISAF, sektörü 29 Eylül-2 Ekim 2016 tarihleri arasında 20. kez bir araya getirerek güvenlik piyasasındaki vazgeçilmez konumunu bir kez daha kanıtlıyor.

Gerek 2015 yılı organizasyonu katılımcılarına, gerekse basın ve medya kuruluşlarının yayın organlarında yansıttıkları haberlerden alınan geri dönüşlere göre; artık geleneksel bir buluşma haline gelen Uluslararası ISAF Fuarları, güvenlik sektörü için bir buluşmanın da ötesine geçerek ‘festival’ olarak görülmektedir.

Düzenlenen stant şovları, performanslar ve sürpriz hediye çekilişleri gibi heyecan yaratan etkinliklerin yanı sıra, eğitim seminerleri, konferans ve açık oturumlarla ziyaretçileri bilinçlendirerek sektörde fark yaratan Uluslararası ISAF Fuarlarında 2015 yılında Security, IT Security ve Smart Home Fuarlarıyla toplamda 275 katılımcı firma yer alırken, ISAF Security 7.936 m2, Smart Home 579 m2, IT Security ’de ise 826 m2 olacak şekilde toplamda 9.341 m2 net alan fuar katılımcısı firmalar tarafından kiralanmıştır.

%20’lik Büyüme Hedefi

1999 yılında kuruluşundan bu yana fuarcılık sektöründe rekor büyümelere imza atan Marmara Fuarcılık, 2016 yılında gerçekleştireceği tüm fuar organizasyonlarında olduğu gibi Uluslararası ISAF Fuarlarında da %20’lik bir artış hedefi koymuş bulunmaktadır. Geçtiğimiz senelerde hedef olarak yakalanmış ve artık sabit hale gelmiş olan büyüme rakamlarının da işaret ettiği gibi, 2016 yılı Uluslararası ISAF Fuarları organizasyonunda da yine gerek katılımcı sayısı, gerekse net fuar alanı veya ziyaretçi sayısı gibi rakamlarda benzer başarılı büyüme oranlarına ulaşılacaktır.

Ekim ayı boyunca yoğun bir şekilde sürdürülen projelendirme toplantılarının sonucunda yeni içeriği ve yeni yüzüyle sektöre sunulan Uluslararası ISAF Fuarları, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da sektörün yoğun ilgisi ile karşılanması beklenmektedir. Özellikle, öncelikli olarak ilk etap görüşmelerinin yapıldığı 2015 yılı katılımcılarının %90’ının yerlerini korumak ve genişletmek için yaptıkları talepler göz önüne alındığında, bu yıl Uluslararası ISAF Fuarlarında önceden yönetim kurulu tarafından konulmuş olan %20’lik bir artışın gerçekleştirilebileceği şimdiden ön görülebilir olmaktadır.

Hazırlık Planlama Süreçleri

Ekim ayı ile birlikte sona eren 2015 fuar organizasyonlarının ardından, projelendirme stratejilerine ağırlık vererek çalışmalarını sürdüren Marmara Fuarcılık, yaptığı planlama doğrultusunda 2015 yılının sonuna kadar önceki senelerdeki katılımcıları ile görüşmelere başlamış bulunmaktadır. Bu görüşmeleri Ocak 2016’da neticelendirerek, yeni yılda yeni katılımcılara yönelecek olan Marmara Fuarcılık proje ekibi, Mayıs ayında fuar alanının doldurulmasıyla birlikte organizasyon ile ilgili çalışmalara başlamayı planlamakta. Özellikle; katılımcılardan gelen, fuar alanının düzenlenmesi hakkındaki taleplerin değerlendirilmesi ve bu yönde yapılabilecekler üzerinde çalışılarak katılımcıların fuardan azami ölçüde fayda sağlamaları için çalışmalar yapılacaktır. Bu noktadaki en önemli konunun ise, ziyaretçi çalışmaları olması nedeniyle, Mayıs ayından sonra proje ekibinin de çalışmalarını tamamlayarak ziyaretçi-organizasyon ekibi tarafından sürdürülmekte olan ziyaretçi çalışmalarına destek vermeleri hedeflenmektedir.

Marmara Tanıtım Fuarcılık, 2016 yılında düzenleyeceği Uluslararası ISAF Fuarları çalışmalarına yurt içi ve yurt dışı ayrımı yapmadan başlamış ve şimdiden ilgili dernekler, sektörel yayınlar, yurt dışındaki benzer fuarlar ile işbirliği anlaşmaları yapmaya başlamıştır. Bu anlaşmaların yanı sıra, sahada da çalışmalarını sürdüren Marmara Fuarcılık ekibi yurt içinde gerçekleşen kongre, sempozyum ve seminer gibi sektörel bazda toplantıların yapıldığı buluşmalarda yer alarak, proje ekibinin sektöre dair bilgi ve birikimini arttırma yönünde gerekli adımları atmaktadır.

2016 Fuar Teması: Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İletişimi

Endüstri 4.0, yani Almanya’nın öncülüğünde başlatılmış olan; buhar, elektrik ve bilgisayar kontrollü sistemlerin ardından gelen dördüncü sanayi devrimi niteliğindeki, geliştirilen otonom makinalar ve onların iletişimi ya da veri alışverişine dayanan üretim anlayışı… Önceleri sadece konunun uzmanları tarafından bilinen bir konu iken, Marmara Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarlarda ve etkinliklerde kullanılmış olan Endüstri 4.0 ve onunla bağlantılı olarak “Nesnelerin İletişimi/Internet of Things” konuları 2016 yılında Marmara Tanıtım Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarların tema başlığını oluşturacak.

Özellikle güvenlik sektörünü yakından ilgilendirmesi nedeniyle Uluslararası ISAF Fuarlarında yoğun olarak işlenecek olan Endüstri 4.0 ve “Nesnelerin İletişimi/Internet of Things” konuları, konferans ve seminer gibi etkinliklerde ve ayrıca fuar alanı içinde katılımcılara ayrılan özel alanlarda kendisine yer bulacak ve bu alanlar konuyla ilgilenen ziyaretçiler ve uzmanlar için ortak buluşma alanları olacaktır.

Fuar Tanıtım Çalışmaları

Fuar tanıtım çalışmaları kapsamında, bir yandan Marmara Tanıtım Fuarcılık proje ekibinin yaptığı yüz yüze görüşmeler devam ederken, diğer yandan dijital ortamda da katılımcı ve ziyaretçiler fuarla ilgili sürekli olarak bilgilendirilmekte ve güncel gelişmeler düzenli bir şekilde tüm kesimlerle paylaşılmaktadır. E-bülten, ‘e-mailing’ ve basın bülteni gibi yapılan çalışmaların yanı sıra, Marmara Fuarcılık ekibi sosyal medyaya da ağırlık vermiş olup bu alanda yapılan duyuru ve paylaşımlar binlerce sektör ilgilisi tarafından ilgiyle takip edilmektedir.

Proje ekibinden alınan geri dönüşlere göre, şu anda yoğun talebin olduğu 20. Uluslararası ISAF Fuarlarında, bir yandan 2015 yılı katılımcıları fuar alanındaki yer haklarını koruyarak, güvenlik sektörünün yıl içindeki en önemli buluşmasında sahip oldukları avantajdan ve o avantajın getirdiği prestijden vazgeçmek istemiyorlar. Diğer yandan ise; yurt içi ve yurt dışından gelen yeni katılımcı taleplerinin de olması, önceki yıl katılımcılarının sözleşmelerini yenilemelerinde, yerlerini kaybetmemeleri için hızlı davranmalarını gerektiren bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

Firma ziyaretleri ise kaldığı yerden ve aynı hızla devam etmekte… Şu ana kadar hızlı bir şekilde neticelendirilmiş olan sözleşmelerin çoğunlukta olması, bu yılın da ISAF adına çok olumlu geçeceği sinyallerini vermektedir. Özellikle, IT Security ve Smart Home Fuarlarında yer almak isteyen firmaların yaptığı hızlı başlangıç, proje ekibinin de dikkat çektiği noktalardan birisi.

Genişletilen fuar kapsamı sayesinde 2016 yılında Uluslararası ISAF Fuarlarında sadece elektronik, bina ve ağ güvenlik ürün ve sistemleri değil; çevre güvenliği, fiziksel ve insanlı-güvenlik gibi çevre koruma ve tesis güvenliğine yönelik ürün, sistem ve uygulamalar da yer alacaktır. Özellikle alan-spesifik güvenlik ürünlerinin de kendisine bu büyük sektör buluşmasında yer bulabilmesi için yapılmış olan bu kapsam genişliği sayesinde, 20. Uluslararası ISAF Fuarlarında hem sergi alanı hem de katılımcı olarak önceki yıllara oranla daha büyük bir artışın yakalaması beklenmektedir.

a&s turkiye