Yangın Alarm Sistem Testi, Muayenesi ve Bakımı

Yangın Alarm Sistem Testi, Muayenesi ve Bakımı

Yazar: Mike Lohr, SimplexGrinnell LP

Gerçekten yangın alarm sisteminin bakımını yapıyor musunuz? Yangın alarm sistemlerinin insanları, mülkiyeti ve varlıkları koruması beklenir. Onların işe yarayıp yaramadığını anlamak için onlara bakmak gerekmektedir. Herhangi diğer bir sistem gibi elektronik ve diğer parçalar zamanla aşınır ve sistemin işleyişinden taviz verir. Toz, kir ve diğer kirletici maddeler duman dedektörleriyle problemlere yol açabilir. Barbarlık, yeniden şekillenme, uygunsuz bakım prosedürleri yangın koruma ekipmanına ayrıca zarar verebilir. Uygun bakım, muayene ve bakım, iyi bir haber olarak yangın alarm sisteminizi en uygun işletim performansına tutabilir. Korumaya ek olarak, sisteminizi uygun durumda tutmak bütçe dışı acil tamir durumlarını ve maliyetli yanlış alarmları önleyerek giderleri azaltır.

Nereden Başlanacak

Sistemin yaşını ve bakım tarihini bilmek operasyonel hazır olmayı sağlamak için yapılması gereken adımları belirlemenize yardım eder. 5 yaşın altındaki sistemler bakım için daha az gayret gerektirmektedir. Genç sistemlerdeki sorunlar yanlış temellendirme ya da voltaj kayıpları gibi çevresel faktörler olarak yanlış yüklemelerle ilgili olmaktadır. Nitelikli uzmanlar tarafından yapılan periyodik sistem testi ve muayenesi birçok problem saptayabilir.

5 ile 10 yıl arasındaki sistemler sert ve normal çevresel faktörler yüzünden bileşen dökümünü tecrübe edebilir. Voltaj dalgalanmaları, sıcaklık ve nem sistem arızalarına ya da büyük alarm problemlerine sebep olmaktadır.
10 ile 15 yaş arasındaki sistemler uygun emniyeti sağlamaya devam edebilir. Fakat bu kategorideki sistemler en uygun bakım koşullarında bile büyük dikkat istemektedir. Eğer sistem zayıf veya toplamda berbat derecede bakım tarihine sahipse, parçaların arızası ya da sistem parçalarının uygunsuz görüntülenmesi meydana gelebilir.
20 yaşa yaklaşan sistemler teknolojik ömür beklentilerini aşabilmektedirler. Uygun bakım yapılırsa sistem güzel şekilde çalışmaya devam edecektir, fakat eğitimli uzmanlar tarafından test ve muayene, uygun sistem karşılığını acil durumda oluşturabilmek için gerekmektedir.

Yangın alarm sistemleri için bakım aktiviteleri beş adımda özetlenebilir.

1.Alev ve duman detektörleri gibi alarm sensörlerinin her bir üretici şartnamesine göre test edilip düzeltilmesi. Bu da farklı sensörleri ve onların test gerekliliklerini, arıza durumlarını ve tekrar yükleme ihtiyaçlarını bilmeyi gerektirmektedir.

2.Girişlerin simüle edilmesi ve işaretlerin testi. Bu da sistemin test altında nasıl çalıştığını bilmeyi gerektirmektedir.

3.Hassasiyet oluşturmak. Bu da uygun sistemi, özellikli uygulamayı ve yangın saptama teorisini anlamayı gerektirmektedir.

4.Sisteminize olan girdileri test etmek için yangın departmanıyla koordine olun.

5.Bataryayı bozulma ve süre bitim tarihi için kontrol edin, ve eğer gerekliyse uygun hareketi yapın.

Bu adımlar yeterince basit görünmektedir, sahip olunan bilgi bu kadarını gerektirmektedir. Fakat detaylara gereken önem verilmediğinde bu bilgi kullanışsız durumdadır. Tecrübeler gösteriyor ki bakım teknisyenleri üretim ekipmanının devam edebilmesi adına baskı altında her bir detaya fazlasıyla bakmaktadır, çünkü “hiçbir şey bozulmamaktadır”.

Standartlar ve Ana hatlar

Çoğu sistem üreticisi en azından bir aylık testi ve muayeneyi ilk yükleme ve kabulden sonra tavsiye etmektedir. Çeşitli ajanslar, organizasyonlar, yerel otoriteler tavsiye ve bazı durumlarda da test sürelerini şart koşmaktadır. Ulusal Yangın Koruma Derneği Birliği (NFPA) Ulusal Yangın Alarm Kanununu sunmaktadır. Bu standart, uygulama, yükleme, performans, koruyucu sinyal sistemleri ve parçaları ile ilgili bakımlarla uyumlu durumdadır. 7. Bölüm muayene, test ve bakım için kendini adamaktadır. Dokümandaki tablo birkaç sayfa uzunlukta olup, jeneratörleri, bataryaları, ara yüz ekipmanını ve yangın saptama ve alarm sistemlerinin diğer görünüşlerini de içermektedir.

Yetkiye sahip yerel otoriteler ve sigorta şirketleri dördüncü standartları tavsiye eder, etkiler ve zorunlu kılar. Sistemin uygun şekilde çalışabilmesi için bütün bunlar gerekli kabul edilir. Aynı zamanda yerel otoriteler NFPA’yı aşan kurallar da düzenleyebilirler.

Görsel olarak bütün vakalar, standartlar minimum gerekliliklerin altını çizer. Potansiyel problem bütün alarm sistemlerinin benzer çevresel ve ortama ait koşullara tabi olmadığından ileri gelir. Bu yüzden bütün uygulanabilir kod ve standartların minimumuyla buluşmak araç gereç için optimum korumayı sağlamayabilir. Bundan dolayı üreticilerin hizmet organizasyonu basılı standart ve ana hatları aşan bazı muayene ve bakımları tavsiye edebilir.

Sistem Bakımı

Sistemin yaşına ek olarak bütçe ve kadro kaynaklarına da bakmanız gerekir. Elinizdeki kadro bu kritik hayat emniyet sistemini uygun şekilde devam ettirebilmek için yeterli zaman ve uzmanlığa sahip mi? Üreticinin hizmet organizasyonuna sahip olmak mı yangın alarm bakımından sorumlu yükleniciye sahip olmak mı uygun maliyetli olacaktır? Muayene, test ve bakımdan sorumlu insanlar bilgisiz ve yangın alarm sistemine hizmet etmek için yetersizlerse, en zorlayıcı standartlar ve ana hatlar anlamsız durumdadır.

Tesisat bakımcıları çoğunlukla, çeşitli çevre ve koşullarda yangın alarm sistem teknolojisi etrafında çalışıp duran üreticinin kendi servis teknisyeninin sahip olduğu bilgiye sahip değildir. Bazı servisler bu insanları fabrika sponsorlu eğitim kurslarına göndererek bu probleme cevap vermektedirler. Bu yaklaşım eğer süregiden bir temeli varsa işe yaramaktadır.

Fabrika hizmet anlaşmasını kullanarak eğitim ikilemi etrafında dolanabilirsiniz. Bu da basit bir çağrı anlaşmasından düzenli planlı hizmet ziyaretlerine kadar sıralanabilmektedir. 24 saatlik düzende 4 ve 8 saatlik karşılık zamanları olarak acil durum hizmeti sunmak çoğu servis anlaşmasında el altında bulunan bir seçenektir. Bu hizmet çoğunlukla belirli bir zaman içerisinde tamirle birlikte ekipmanın değişimiyle karşılık sağlamaktadır. Hızlı acil karşılık neredeyse sağlık hizmetleri ve konut endüstrisi için evrenseldir, çünkü kadro, hasta ve ziyaretçilerin saat doluluğu benzeşir.

Birçok servis için bir işlevi ihaleye çıkarmak mantıklıdır. Bir bakım anlaşmasına imza atmadan önce teknisyenlerin sertifikalı olup olmadığından ve hayat emniyetinde uzman olduğundan emin olunuz. NICET sertikasyonu sistem yükleme bilgisini, ömür döngü muayenesini, test ve bakım protokollerine ilişkin bilgiyi gerekli kılar. Bazı servisler kendi sertifikalı kadrosuna sahiptir.

En iyi tasarımlı yangın alarm sistemi eğer uygunsuz bakım gerçekleşirse etkisiz hale getirilebilir. NFPA üyeleri düzenli çalışan bir sistemin önleyebileceği çok sayıda yangın felaketlerinden her ay haberdar oluyorlar. Aynı zamanda düzgün çalışan sistemlerin hayat kurtardığını ve iş durmalarını önlediğini de okuyorlar. Eğer bütçe tarafından sıkıştırılıyorsanız yangının olmayacağını varsaymak ve yangın korumayla ilgili önemli kararları diğer üç aylık süreye ertelemek cazip gelecektir. Fakat ilgili durumlarda mahkemeler bu şirketler ve çalışanlar adına onları kanuni olarak suçlu ve sorumlu görerek ona göre kararlar almaktadır. Bu yüzden yangın koruma sisteminizin düzgün şekilde çalıştığından bütçeyi zorlama anlamına da gelse emin olmalısınız.

a&s turkiye