Yangın Algılama Sistemleri Hastanelerin Temel Unsurlarıdır

Yangın Algılama Sistemleri Hastanelerin Temel Unsurlarıdır

Yazan: Michael A. Crowley

Pasif sistemler, yerinde yangın/yaşam güvenliği konsepti için önemli olan duman ve yangın bölümleri oluşturur, aktif yangından korunma sistemleri ise yanma ürünlerine maruziyetin sınırlanmasında kritik bir rol oynar.

Otomatik sprinkler gibi aktif yangından korunma sistemleri yeni inşaat ve restorasyon işlemlerinde zorunlu kılındığı için, son 20 yılda yangınlardaki kayıplar büyük oranda azaldı.  1994-1999 yılları arasında, sağlık kurumlarında ortalama 3.800 yangın çıktı ve yangından dolayı yedi kişi hayatını kaybetti. 2003-2006 arasında ise, bu rakamlar sağlık tesislerindeki bina yangınları açısından ortalama 1.600 yangına kadar düştü ve yangın sebebiyle bir kişi hayatını kaybetti.  Sağlık tesislerindeki sigara yasakları, personel eğitimine daha fazla odaklanılması ve Sağlık Hizmetleri Merkezleri ile Joint Commission’ın yangın/yaşam güvenliği gerekliliklerine uyulmasına daha fazla vurgu yapması gibi birçok faktör yangınların azalmasını sağladı. Ancak otomatik sprinkler sistemlerinin ve diğer aktif yangından korunma sistemlerinin zorunlu olması ölümlerdeki azalma konusunda takdiri hak ediyor.

Günümüzde yangın algılama ve alarm sistemi (FDAS) ile otomatik sprinkler sistemleri, sağlık kurumlarındaki yangın/yaşam güvenliğinin en önemli bileşenleri olarak öne çıkıyor. NFPA 72: Ulusal Yangın Alarmı ve Sinyal Kodunda, sistemlerin güvenilir ve sağlam olmasını sağlamak için FDAS ile ilgili tasarım, yerleşim planı, cihazların yerleştirilmesi, kablo tesisatı, kurulum, test ve sürekli bakım konuları ele alınıyor. FDAS, yerinde koruma konsepti kapsamında tesisi izliyor ve cihazları kontrol ediyor. FDAS’nin bazı özellikleri aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere şunlardır:

  • Acil yangın durumlarında binada oturanları ve personeli bilgilendirmek
  • Bölgedeki dumanın algılanması, kanal tipi dumanın algılanması ve HVAC’nin kapatılması ve asansör holünün tespiti
  • Asansörün geri çağrılması
  • Manüel yangın alarmının etkinleştirilmesine yanıt verir
  • Yangın pompası ve acil durum jeneratörünün durumunu takip eder
  • Otomatik sprinkler vanası ve su akış şalterini takip eder
  • Yangın veya dumana karşı korumalı kapılar için duman sensörleri kullanır
  • Duman kontrolü veya basamaklı basınçlandırma sisteminin devreye alınması
  • Bir merkezi hizmet kurumuna veya yangın departmanına panel alarmının etkinleştirildiğini bildirmek
  • Topraklama arızaları, arızalı devreler ve çalışmayan cihazlar için FDAS’i denetlemek.

İşletme sahibi ve yetkili kurum tarafından FDAS kabul edildikten sonra NFPA 72, sistemde ilgili testlerin ve bakımın yapılmasını gerektiriyor. Üç aylık periyotlarla sistemin belirli bir düzeyde test edilmesi gerekiyor. Bu test ve bakım işlemlerinin çoğunda üreticiden eğitim veya ruhsat almış bir kişi tarafından yapılması şartı koşuluyor. Bu test yetkin tesis personeli tarafından yapılabiliyor ama genellikle bu iş için kurum dışından bir tedarikçi görevlendiriliyor.

Bu üç aylık testin kilit noktasını belgelendirme ve takip oluşturuyor. Bir FDAS üzerinde yapılan her bir muayene, test veya bakım işleminin rapor haline getirilmesi gerekiyor. Sistemdeki eksikliklerin durumunun listelenmesi gerekiyor. Yapılan anlaşmaya bağlı olarak bazı konular ziyaret esnasında düzeltilemeyebiliyor. Bu konuların düzeltilememesi durumunda, tesis sahibi düzeltici planı hazırlamakla sorumlu hale geliyor. Yükleniciden gelen rapor çoğu zaman sadece ibraz ediliyor ama gözden geçirilmiyor. Devam eden eksiklikler, tesisin yangın ve yaşam güvenliğini olumsuz etkileyebiliyor. Ayrıca, FDAS raporlarının zamanında doldurulması ve belgelerin AHJ tarafından gözden geçirilmesinde bir sürpriz yaşanmaması için, tesis müdürlerinin bu raporları takip etmeye ve gözden geçirmeye yönelik bir plan hazırlaması gerekiyor.

Diğer bir uyarı notu: NFPA 101 ve Uluslararası Yangın Kodu, eğer FDAS dört saatten fazla bir süre çevrimdışıysa yerel AHJ’nin bildirimde bulunmasını gerektiriyor. Ayrıca, binanın tahliye edilmesi veya onaylı bir yangın detektörü temin edilmesi gerekiyor. Bu anlaşmalar bölgeden bölgeye değişiklik gösterebiliyor. FDAS’nin bozulmasından önce AHJ ile koordinasyon gerekiyor. Ayrıca bu anlaşmanın belgeleri diğer AHJ gözden geçirmeleri için de bulundurulmalıdır.

Yıllar geçtikçe, kademeli basınçlandırma ve duman kontrolü sistemleriyle ilgili koşullarda birçok değişiklik yapıldı. Muayene, test ve bakım işlemleri, NFPA 92A: Bariyer ve Basınç Farklılıklarını Kullanan Duman Kontrolü Sistemleri Standardı veya NFPA 92B: Alışveriş Merkezleri, Atriyumlar ve Büyük Alanlarda Duman Yönetimi Sistemleri Standardı kapsamında ele alınıyor. Özellikle bu işlemde kullanılmayan sistemlerin yıllık olarak işlevsel açıdan test edilmesi, özel sistemlerin ise yılda iki kez test edilmesi gerekiyor. Sistem tasarımına bağlı olarak hava akışı hızı veya basınç farklılıklarının da kaydedilmesi gerekiyor.

a&s turkiye